Naše usluge

Osnovni zahtjev korisnika je ravnomjerna suhoća zrna. To je moguće samo kroz stroge fizičke zakone i stvaranje potrebnih tehničkih uvjeta. Sušenje je tehničko, tehnološko i ekonomsko pitanje u isto vrijeme. Optimizacija sušare, odnosno samog procesa sušenja je vrlo složen zadatak. Ali možemo postići i više. Sušenje danas može biti precizno. Sve više se susrećemo sa preciznim rješenjima u proizvodnji usjeva kroz pripremu tla, sjetvu, gnojidbu, zaštitu biljaka i druge tehnološke operacije. Temelj toga predstavlja podatak o specifičnosti lokacije, koji je dostupan i u slučaju jedne sušare. 

Naše usluge pomažu našim partnerima optimizirati rad sušare. Više pojedinosti potražite u nastavku. 

Videokontroll operaterima pruža važne informacije o procesu sušenja, olakšava sušenje usjeva i pomaže u sprječavanju požara. Koristeći najsuvremenije informatičke alate i rješenja, važne informacije, do sada skrivene operateru, postaju vidljive.

Naš princip preciznog sušenja omogućuje nam potpuno dijagnosticiranje sušare žitarica identifikacijom postojećih problema i davanjem preporuka za optimiziranje sušare. Pomaže povećanje sigurnosti i efikasnosti procesa sušenja i smanjenje potrošnje energije.

Želite li izgraditi sušaru? Planirate unaprijed 20-30 godina? Naša usluga počinje od planiranja, traženja ponude, preko uspoređivanja do izdavanja dozvole za puštanje u pogon. To pomaže u izbjegavanju budućih problema s upotrebom postrojenja.